Ana SayfaAraştırma - TarihAk Zambaklar Ülkesi Finlandiya

Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya

Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya – Grigoriy Petrov

Tür:Araştırma – Tarih
Yazar:Grigoriy Petrov
Yayınlanma Tarihi:1994
Yayınevi:İnkılap Kitabevi
Konusu

Finlandiya’da uzun yıllar geçiren ve orada yaşayan Grigoriy Petrov; Kitabında Finlandiya’nın kendine özgü sanatsal üslubu ve anlatımıyla bugünkü düzeyine nasıl ve hangi yollarla ulaştığını anlatıyor. Fin milleti; Öncesi neydi, neredeydi… Sonrası ne oldu… Hangi seviyeye ve nasıl geldi… Gelişen Fin milleti; Okul, Devlet Yönetimi, Bürokrasi, Kışla ve Kilise vb. ‘toplumsal faktörlerin’ nasıl ve ne ölçüde etkilediğini açıklar ve açıklar. Finlandiya’da bu faktörlerin birbirleriyle nasıl bağlantılı ve birbirlerine göre düzenlendiği ve daha da önemlisi; insanların ve kişiliklerin Fin Ulus’unun ilerlemesine, gelişmesine ve bir ‘kahraman Ulus’ olmasına nasıl yardımcı olduğunu ve neleri ve daha fazlasını, hangi koşullar altında açıklar.

Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya Özeti

Tarihin Verdiği Dersler

Bir zamanlar çok güçlü kurumlar olan altyapıları eskimiş ulusların örgütleri, sistemleri ve hatta yönetim biçimleri bir şekilde günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde yetkinlik ve geçerlilik değerlerini kaybetmiş ve günlük ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir.

Kahramanlar ve Ulus

Devletlerin güçlü ve zayıf yönleri, ulusların toplu gelişimi veya dağılması, her zaman ve yalnızca onları yönetenlerin değerli veya değersiz veya güç veya güçsüzlüğünden kaynaklanmaz. Yöneticiler iyi ya da kötü, kahraman ya da korkak ya da hain olabilir. Ama her biri kendi milletinin eseridir. Onlar milli ruhun kopyalarıdır. Halk kitlelerinin eseridirler ve kendi milletlerine benzerler. Bu yakınlık “Her millet, hak ettiği devlet ve hak ettiği hükümet tarafından yönetilir”. Deyimle pekiştirilir.

Suomi’nin Tarihi

Fin milletinin hayatında ve tarihinde çok önemli bir yere sahip olan iki ilginç özellik vardır. Bunlardan ilki; Finlerin 1917 Rus Devrimi’ne kadar tarihleri ​​boyunca bağımsız bir ulus ve devlet hayatı yaşamamış olmaları. Bunun nedeni, Fin tarihleri ​​boyunca, kendi başlarına büyük güçler olarak kabul edilmeye ve onlara liderlik etmeye layık büyük adamlar yetiştirmemiş olmalarıdır. Finlerin görünür ve bilinen yüksek kültürü, bireysel büyük insanların eseri değildir; Bu, bir bütün olarak Fin halkının ortak çalışmasıdır, birlikte yaratılmıştır.

Snelman Kimdir?

Snelman, yükselen genç Fin aydınlarının en popüler temsilcilerinden biridir. Her şeyden çok, Snelman bir devlet öğretmeni ve Fin ulusal kültürlerinin yaratıcısı olarak bir üne sahiptir. Grigoriy Petrov, Snelman’ı binlerce göl ve bataklık ülkesi Finlandiya’yı “Aklililer Ülkesi”ne dönüştüren ve yepyeni bir Finlandiya yaratan lider olarak tanımlıyor. Snelman’ın talebi üzerine Finlandiyalı genç öğretmenler, din adamları, avukatlar ve memurlar harekete geçti; kitlelerin eğitimi, okuryazarlığı, aydınlanması ve uyarılması için seferberlik başlatma ihtiyacını halk arasında yaymaya başlamışlar.

Kilise ve Halk

Kilise rahipleri, kiliselerinde kendi cemaatlerine yeni ve farklı bir dil konuşarak yeni konular etrafında konferanslar vermeye başlamışlardır. Gençler ve çocuklarla da ayrı ayrı toplantılar yaptılar ve bunu yaparken de aklı, bilimi, hayatın olmazsa olmazı neşe ve eğlenceyi eleştirmeden, kınamadan yaptılar. Tam tersine, onları her zaman ruhlarının çocuksu saflığıyla ve gençlik ideallerinin ateşiyle, ama akıllıca, ilgilendikleri her şeye boyun eğmeye davet ettiler. Bütün bu çalışmalar halkı uyarmış ve harekete geçirmiştir. Toplumu iyiliğe ve iyiliğe yöneltmiş, birçok insanın kalbini ferahlatmış ve dünyaya daha neşeli bakmalarını sağlamıştır.

Memurlar-Eğitimciler

Snelman’ın halka yaptığı konuşmalar, kamuoyunun yetkililerine daha fazla güven duymasını sağladı. Devlet kurumlarında dinç, zihnen ve ruhen gelişmiş, moral olarak üstün yeni genç memurlar göreve başlamıştır. Bu şekilde Finlandiya örnek bir gelişme aşamasına ulaşmıştır. Halk da haklı olarak bu yeni nesil memurlarla övünmeye başlamıştır.

Halk Okulu Kışla

İsveç yönetimi altında, tüm Fin kışlası en kaba ve en çirkin küfürlerle doluydu. Erler, subaylar ve hatta generaller bile yemin ederdi. Anneye, babaya, hatta Tanrı’ya küfretmekten çekinmediler. Finli genç subaylar bu dönemde kötü davranışlara son verdi; Bedenin, sözün ve ahlakın temizliğini kışlaya getirdiler. Askerlere sabah, akşam ve her yemekten önce ve sonra ellerini, yüzlerini ve dişlerini temizlemeyi öğrettiler. Okuryazarlığı geliştirmek ve okuma yazma bilmeyenler için bilgi birikimini artırmak için gece dersleri, sohbet ve tartışma saatleri düzenlerler.

Futbol

Snelman ve arkadaşları, gençlerin genç ama dinç ve güçlü beyinlerini geliştirme çabalarını bir kenara bırakarak, gençlerin futbola bu kadar tutkuyla dalmasını hiçbir zaman uygun görmediler; Bu akımı, tüm gençlerin zihinsel ve ruhsal yönlerden yoksun, boş ve çıplak olduğu şeklinde yorumlamışlardır.

Analar, Babalar ve Çocuklar

Snelman ve meslektaşları, tüm umutlarını Finlandiya’nın geleceğe yönelik gelişimine Fin gençliğinin akıllıca eğitimine bağladılar. Gençlik, onların çok sevdikleri ve aynı zamanda hassasiyetle üzerinde durdukları bir konuydu. Bu nedenle Snelman; Doğru konuştu ve yaramazlıklarından dolayı gençleri yüzlerine karşı azarlamaktan çekinmedi. Ama gençler, yaşlıların önünde eleştirildiklerinde moralleri bozuluyor; Bu nedenle gençlerden hiçbir iyi davranış ve tavır beklenemeyeceği iddia edilirken, Snelman her zaman gençliği savunur.

Karokep

Yarvinen ve Karokep aynı milletten ve aynı yaştan çocuklardır. Bu; Çocukluğundan beri, iyi koşullarda ve olumlu etkiler altında ve ayrıca kötü koşullarda, çoğu zaman baskı altında yaşayarak büyüyenler var. Yarvinen, karşılaştığı çeşitli zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve bir gün herkes tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir insan oldu. Çocukluk arkadaşı Yohan Karokep ise gençliğinde hırsızlık ve soygunlar yapmış, daha sonra istemeyerek katil olmuştur ki bu da kendi hatasından çok, kötü talihinin onu zorladığı kötü bir sondur. Bu iki arkadaş bir madalyonun iki yüzü gibidir.

Aydınlar ve Halk

Yazara göre; kolejlerde gerçek öğrenme ve öğretme; Bu okullardan alınan diplomalardan daha yüksek değerlere sahiptir. Yükseköğretim kurumlarının asıl görevi ve görevi diploma vermek değildir; nereye giderlerse gitsinler ve yaptıkları işlerde gerçek bilgisi ile işini ve çevresini aydınlatacak güçlü ışık yayıcılar yetiştirmektir. Bu insanlar sadece kendi milletlerinden değiller; Dünyanın ve insanların aydınlanmasına yardımcı olacak güçlü ışık jeneratörleri, güçlü ahlaki ve ruhsal ışık merkezleri olacak. Yazara göre bu sözler gerçekleşirse Karokep’in başına gelenlere benzer olaylar olmayacak ve sadece bir iz olarak kalacaktır.

Yarvinen, Okunen ve Tomas Gulbe Nasıl Kral Oldular?

Yarvinen önce şekerleme ve simit satarak başladı ve daha sonra arıcılıkla ilgilenmeye başladı. Sadece çocukların değil, düşük gelirli işçilerin ve yoksul köylülerin de rahatlıkla satın alabileceği ürünleri satarak kısa sürede büyük kazançlar elde etti ve kısa süre sonra kendisine yakışan “Tatlıların Kralı” olur. Okunen önce ayakkabıcılık atölyesine girer, burada deneyim kazandı ve zamanla usta olarak büyüdü. Gittiği Paris’ten Finlandiya’ya döndükten sonra yükseköğrenim gördü ve iki oğluyla birlikte büyük bir mağaza zinciri kurar.

Tomas Gülbe ise işe köyleri ziyaret ederek ve yumurta toplayarak başladı. Gittiği köylerden yumurta toplar, yerlerine küçük örtüler koyar, yumurtaları istifleyerek yabancı ülkelerdeki tüccarlara gönderirdi. İşi hızla genişletti ve on yıl sonra Finlandiya’da ünlü bir yumurta kralı olur.

Köylüler, İşçiler, Küçük Zanaatkârlar

Snelman; Henüz çocukluk ve okul çağındayken, dünya ile milletler arasında her biri ciddi birer suç sayılabilecek kıyasıya mücadelelerden ve kendi deyimiyle insanlar arasında gerçekleştirilen aşağılık davranışlardan nefret eder. Kulluk ve kölelik anlayışı ve özellikle saray entrikaları; İsimleri bu meselelere karışmış olanlara karşı derin bir kin duyar.

Hastalarını İyileştiren Hekim

“Bir Köy Hekiminin Anıları” adlı kitabın yazarı, göreve geldiği ilk günden itibaren kendi hayat hikâyesini ve sırasıyla; Küçük bir kasabada yaşayan bir kunduracının oğlu olduğunu, Tıp Fakültesi’nden nasıl mezun olduğunu, ne kadar parlak, planlar ve umutlarla her yeni işe başladığını, şansının hiçbir işte yüzünü güldürmediğini söyledi. Çocukluk ve gençlik yıllarının hep yoksunluk ve ihtiyaçlar içinde olduğunu, ancak hayatın sadece kendisi için olduğunu söyledi. Sadece birçok kişiye değil, birçok kişiye de gülmediğini görerek gün geçtikçe artan derin bir hüznün içine düştüğünü anlatır.

Piskopos Makdonald

Finlandiya’da yaşayan ve derinden aristokrat olan İsveçli bir ailede doğdu. Kitabı Fin din adamlarının çalışmalarında ve Fin ulusunun ruhsal gelişiminde devrim yarattı. Asil bir aileden gelen ve Graf unvanını taşıyan Makdonaldlar; Finlandiya’da derinden dindar ve gerçek din adamları oldukları için bir üne sahiptiler. Yıllar geçtikçe, Macdonald’ın torunlarından birinin din adamı olması bir gelenek haline gelmişti. Macdonald’lardan her din adamı; Şötlandya’daki kiliseye her zaman gönülden hizmet ettiler. Bu aydın rahipler, ülkedeki Katolik kilisesinden din adamlarının hoşgörüsünü eleştirir ve halkı aydınlatma görevini ihmal eden bu insanlarla muhatap olur; onları milletin asalakları, kilisenin tembel hizmetçileri ve din sömürücüleri olmakla suçladılar. Kilise öğretilerini batıl inançlardan arındırarak reformist aydınlar ve bilginlerle ilişki kurarlar; Kilisenin gerçek yaşam koşullarıyla ilgisi olmayan muhafazakâr öğretilerinin nasıl düzeltileceği ve temellendirileceği gibi konular üzerinde tartışmaya devam ederler.

Sonsuz Uğraşı

L. Makdonald kitabını şu güzel efsaneyle bitiriyor. İki ruh bir araya geldi. Bunlardan biri kötü ruhtur; yani ölüm, kötülük, tiranlık ve yalanın ruhu. Diğeri ise; hakikat, hakikat, iyilik ve iyilik, neşe ve yaşam ruhu. Kara ruh, derin nefesler alarak yeryüzünün tüm havasını kendi içine almak istemiş ve ardından bu havayı üfleyerek yeryüzünün tüm ateşlerini ve ışıklarını söndürmek ve aydınlanmış ruhu yere sermek istemiştir. Kendini zorladı, yüzü kızardı, tulum gibi şişti ve nefes alamayarak yere yığıldı. Böylece tüm gücünü yitirdi. Sadece ince bir fısıltıyla: “Haklısın! Ama seninle savaşımız bitmedi. Bitmedi! Sen ve ben; Elbet bir gün yine buluşacağız!” Dedi ve sustu! Ondan sonra, aydınlanmış ruhun ateşleri ve meşaleleri yanmaya, parlamaya ve etrafı aydınlatmaya devam ettikçe gökyüzü giderek daha parlak ve pembe oldu. Bir ateş korusu gibi kıpkırmızı oldu. Kızıllık giderek parlak bir altın rengine dönüştü. Güneş berrak ve bulutsuz gökyüzünde yükselmeye başlar.

Efsanenin Anlamı

Luka Makdonald, bu efsanenin taşıdığı anlamı şöyle açıklamaktadır:

“Ne yazık ki insan hayatı ve bu hayatın düzeni, insanların çoğu zaman tanımlayamadığı çeşitli kara ve yıkıcı güçlerle savaşmak zorunda kalması gibi nedenlerle hemen her zaman hem zor hem de çok karmaşık problemlerdir. Büyük işler peşinde koşan insanlar sempatiyle karşılanır”.

Makdonald’a göre bugün bile tüm iyi ve büyük, genel ve ulusal meselelerde, siyasette, basında ve kamu işlerinde vicdan korkusu olmayanlar, utanma duygusu olmayanlar, beceriksiz demagoglar, şöhret açlığı çekenler, açgözlüler. Ve her alanda tecrübesiz insanlar her zaman öne çıkar ve her şeyi yaparlar. Burnunu sokarlar. Siyaset, hayatı ve toplumu toparlama ve liderlik; bir ayrıcalık sağlamak isteyenler, adım atmak ve hatta Zenginliğe ulaşmak veya kişisel ilerlemek için kirli, dürüst olmayan ve ahlaksız yolları etkili bir araç olarak kullanan sahte kahramanlarla karşılaşmak çok yaygındır.

Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya – Kitap Açıklaması

Uzun yıllar boyunca Finlandiya’da kalmış ve orada yaşamış olan Grigoriy Petrov; kitabında, kendine özgü sanatlı üslûbu ve anlatımı ile Finlandiya’nın bugünkü düzeye nasıl ve hangi yollardan geçerek ulaştığını anlatıyor. Fin ulusu; önceleri ne imiş, nerelerdeymiş.. Daha sonra neler olmuş.. Hangi düzeye, nasıl erişmiş.. Gelişmekte olan Fin ulusu ; Okul, Devlet Yönetimi, Bürokrasi, Kışla ve Kilise gibi kuruluşların ve benzerleri ‘sosyal faktörlerin’ ne gibi ve ne oranda etkileri olduğunu anlatıp açıklıyor. Finlandiya’da bu faktörlerin, biri birlerine oranla nasıl bir bağlantı içinde ve nasıl bir düzen halinde bulunduklarını ve daha önemlisi; kişilerin ve kişiliklerin hangi koşullar altında, Fin Ulusu’nun ilerlemesine, gelişmesine ve bir ‘kahraman Ulus’ olmasına nasıl yardım ettiklerini ve daha neler ve neler yaptıklarını anlatıyor. Grigoriy Petrov; bu kitabını, sanki bizim de politiko-sosyal ve ekonomik koşullarımızı dikkate alarak yazmıştır. Onun bu tutumu, bizim için; kitabın değerini bir kat daha artırmıştır.

Like
Love
Care
Haha
Wow
Sad
Angry
KitapDiyarı
KitapDiyarı
İnsan her şeyi anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez.

BENZER KONULAR

YORUMLAR

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Sosyal Medya

789BeğenenlerBeğen
4,255TakipçilerTakip Et
21TakipçilerTakip Et
22TakipçilerTakip Et
55AboneAbone Ol

Günün Kitabı

Editör Seçimleri

Popüler Konular

Son Konular