Kullanım Şartları

Kitapdiyarı Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

1) Taraflar

İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sokak. No 25/7 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan https://kitapdiyari.com.tr/ (Bundan böyle KİTAP DİYARI olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu www.kitapdiyari.com.tr internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

“Kitap Diyarı” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.

2) Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşme Kitap Diyarı ’na üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile Kitap Diyarı arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3) Tanımlar

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3.a) Kitap Diyarı : Mülkiyeti Kitap Diyarı ‘na ait olan www.kitapdiyari.com.tr internet sitesini,
3.b) Forum: Kitap Diyarı ’nın altyapısını oluşturan WordPress web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,
3.c) Kullanıcı: Kitap Diyarı mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.d) Üye: Kitap Diyarı yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3.e) Ziyaretçi: Kitap Diyarı ‘na üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,
3.g) Kitap Diyarı Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,
3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder

4) Tarafların Yükümlülükleri ve Hakları

4.1) Kitap Diyarı ’na aklı bağlı tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin Kitap Diyarı ’na üyelik kaydı yaparak Kullanıcı sıfatını kazanabilmesi için öncelikle işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.

4.2) 4.1. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak Kitap Diyarı ’na iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun Kitap Diyarı tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.

4.3) 4.2. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4.4) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek Kitap Diyarı ’nı yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde Kitap Diyarı ’nın bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı saklıdır

4.5) Kullanıcı Kitap Diyarı ’na üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.6) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben Kitap Diyarı sitesinde yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4.7) Üyelik başvurusunun Kitap Diyarı tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur. Tüm Üyelik statülerine ilişkin kontrol sistemi https://www.kitapdiyari.com.tr/wp-admin/profile.php adresindeki Kontrol Panelinde yer almaktadır.

4.8) Kitap Diyarı; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu açmasını, paylaşım yapmasını, ticari eylemlerde bulunabilmesini ve içerik üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.9) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur.

4.10) Kitap Diyarı internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla sitede yer alan içerikler, ön onay olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan Kitap Diyarı ’nın; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin yada paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4.11) Kitap Diyarı; yoğunlukla Kitap Okumayı sevenlere yönelik Kitap Özetleri ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri barındıran WordPress altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, Kitap Diyarı ’nın Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4.12) Kitap Diyarı sitesinde yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, Kitap Diyarı tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı Kitap Diyarı sitesine aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır.
Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği Kitap Diyarı tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde Kitap Diyarı yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

4.13) Kullanıcı, Kitap Diyarı’nın 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise Kitap Diyarı tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

5) Kuralların Bütünlüğü ve Yasal Yetki

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul ilindeki Mahkemeler yetkili olarak kabul edilmiştir.

Kitap Diyarı, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.
KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.
Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.

6) Yürülük

Kullanıcı olarak Kitap Diyarı ’nı ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.